Συσκευαστήριο

Το συσκευαστήριό μας, πληροί όλες τις προδιαγραφές και φέρει όλες τις πιστοποιήσεις. TUV. και όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα.